ข่าวสาร
กิจกรรม
ข่าวสาร
photo_news63d20y2017.jpg
Regional Award of Quality 2016 (The Winner of Quality Performance)
ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Regional Award of Quality 2016 (The Winner of Quality Performance) จาก TMAP-EM ซึ่งเป็นรางวัลที่ 1 ทางด้านคุณภาพ ในภูมิภาค ASEAN โดยประเมินจาก Criteria ทางด้านคุณภาพ โดยมีท่าน President Mr.Hayato Mitake เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะ
photo_news52d14y2016.png
"The 34th NPM of All Nittan Family Convention" ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเสนอผลงาน QCC ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า "The 34th NPM of All Nittan Family Convention" โดยมีบริษัทเข้าร่วมในรอบ Fianl ทั้งหมด 5 บริษัท ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการคือ บริษัทนิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล " Golden Award "
photo_news51d09y2016.png
ได้รับรางวัล "Golden Award" Thailand 5S Award 2016
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand 5S Award 2016 ซึ่งมีบริษัทต่างๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final ทั้งสิ้น 25 บริษัท จากผลการนำเสนอผลงานบริษัทฯ ของเราได้รับรางวัล Golden Award
photo_news46d08y2016.png
TCC TPS 2016
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน TCC TPS 2016 ซึ่งมีบริษัทต่างๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final ทั้งสิ้น 13 บริษัท จากผลการนำเสนอผลงานบริษัทฯ ของเราได้รับ Certificate ครับ
photo_news44d08y2016.png
ดูงานระบบ 5ส โดยกลุ่มสยามกลการ 3 บริษัท ได้แก่ SML, BMW และ SMY
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทางบริษัทในกลุ่มสยามกลการ 3 บริษัท ได้แก่ SML, BMW และ SMY เข้ามาดูงานระบบ 5ส ของบริษัท นิตตั้น ของเรา ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยกันรักษาพื้นที่ของตัวเอง และเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับ
photo_news42d14y2016.png
วันครบรอบ 64 ปี บริษัท สยามกลการ จำกัด
ภาพบรรยากาศในวันครบรอบ 64 ปี บริษัท สยามกลการ จำกัด ในวันที่ 5-6 กันยายน 2559
photo_news39d13y2016.png
นำเสนอผลงาน QCC ในงาน NHC Supplier Convention 21st Y2016
บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน QCC ภายใต้ชื่องาน NHC Supplier Convention 21st Y2016
photo_news38d13y2016.png
นำเสนอผลงาน QCC ในงาน TCC (Toyota-Co operation Club) 34th Y2016
นำเสนอผลงาน QCC ในงาน TCC (Toyota-Co operation Club) 34th Y2016
photo_news37d16y2015.jpg
การนำเสนอผลงาน QCC ที่ประเทศญี่ปุ่น
การนำเสนอผลงาน QCC ที่ประเทศญี่ปุ่น The 33rd TCC-QCC Preliminary Presentation Contest 2015
photo_news36d16y2015.jpg
ได้รับรางวัล ”Silver Award” 5S Thailand Award 2015
ได้รับรางวัล ”Silver Award” 5S Thailand Award 2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  
Copyright @ 2013 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.