ข่าวสาร
กิจกรรม
ข่าวสาร
photo_news139d25y2018.png
บริษัทในกลุ่มสยามกลการ SMG – SALE เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัทในกลุ่มสยามกลการ SMG – SALE เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news132d25y2018.png
บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด (waterside) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด (waterside) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news131d25y2018.png
บริษัท Bangkok Komatsu Forklift Co.,Ltd และ Bangkok Komatsu Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหารและคณะกรรมการ 5ส จาก Bangkok Komatsu Forklift Co.,Ltd และ Bangkok Komatsu Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news130d25y2018.png
บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news129d25y2018.png
บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัดเข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news127d25y2018.png
ทางบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามที่ทางบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีสถานประกอบการทั่วทุกจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 1,266 แห่ง และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณอนันต์ นวกิจวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบใบประกาศนียบัตร จากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการ แล้วคุ้มครองแรงงานค่ะ ** 5ส เพื่อความปลอดภัย ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา นะคะ**
photo_news126d25y2018.png
คณะท่านผู้บริหารในกลุ่ม SMG Manufacturing Club เข้าร่วมประชุมย่อยและเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะท่านผู้บริหารในกลุ่ม SMG Manufacturing Club เข้าร่วมประชุมย่อยและเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัทนิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดีและทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news117d16y2018.png
บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวอเตอร์ จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมดูงานระบบ 5ส
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 5ส จาก“ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวอเตอร์ จำกัด ” เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมขอดูงานระบบ 5ส โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีความยินดีเป็นอย่างมากในการเยี่ยมชมครั้งนี้
photo_news115d16y2018.png
TCC (Toyota Co-operation Club) 2017
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน TCC (Toyota Co-operation Club) 2017 ซึ่งมีบริษัทต่างๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final Presentation ทั้งสิ้น 3 บริษัท จากผลการนำเสนอผลงาน บริษัทฯ ของเรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ค่ะ
photo_news114d16y2018.png
บริษัท นิตติ้งไทยแลนด์ และ บริษัท เครื่องหอมไทย-จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมดูงานระบบ 5ส
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการ 5ส จากบริษัท นิตติ้งไทยแลนด์ และบริษัทเครื่องหอมไทย-จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมขอดูงานระบบ 5ส โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีและมีความยินดีเป็นอย่างมากในการเยี่ยมชมครั้งนี้
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Copyright @ 2013 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.