ข่าวสาร
กิจกรรม
ข่าวสาร
photo_news146d25y2018.png
บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหารและคณะกรรมการ 5ส จากบริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news145d25y2018.png
บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัดเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัดเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news143d25y2018.png
บริษัท บางกอก โคมัตสุ เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท บางกอก โคมัตสุ เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news142d25y2018.png
โรงแรม Movenpick Hotel และ Siam@Siam hotel เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหารและคณะกรรมการ 5ส จากโรงแรม Movenpick Hotel และ Siam@Siam hotel เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news141d25y2018.png
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า และ บริษัท บางกอก โคมัตสุ เยี่ยมชมดูงาน ระบบ 5ส
ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า และ บริษัท บางกอก โคมัตสุ เยี่ยมชมดูงาน ระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news139d25y2018.png
บริษัทในกลุ่มสยามกลการ SMG – SALE เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัทในกลุ่มสยามกลการ SMG – SALE เยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news132d25y2018.png
บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด (waterside) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด (waterside) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news131d25y2018.png
บริษัท Bangkok Komatsu Forklift Co.,Ltd และ Bangkok Komatsu Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหารและคณะกรรมการ 5ส จาก Bangkok Komatsu Forklift Co.,Ltd และ Bangkok Komatsu Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news130d25y2018.png
บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
photo_news129d25y2018.png
บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส
ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 มีคณะท่านผู้บริหาร จากบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัดเข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ 5ส ณ บริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทของเรามีความยินดี และทำการต้อนรับเป็นอย่างดี
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
Copyright @ 2013 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.